fredag 18 maj 2012

Kött del II

Kan man vara klimatsmart och äta kött?
Mitt spontana svar skulle direkt bli nej. Men efter att ha läst på mera om vad som gäller så vet jag nu att det finns olika grader av att vara miljösmart och att allt gällande kött inte ska ses i svart eller vitt. Visst måste vi minska på vårt köttätande. Utsläppen av växthusgaser är alldeles för stora vid köttproduktion och vi måste minska på våra utsläpp. Vi kan nå målet på flera olika sätt; sluta äta kött, halvera vår köttkonsumtion, handla ekologiskt kött eller naturbeteskött.
Jag har tänkt att göra lite/mycket av allt, vi får se hur det går!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar