onsdag 9 november 2022

När miljöpolitiken tar en u-sväng

Den 8 november la den nya regeringen fram budgetpropositionen för år 2023 och vist känns det som att man blundar för den pågående klimatkrisen och att man inte tänker bidra till ett hållbart samhälle där vi ställer om till förnyelsebar energi. Utan snarare eldar man på det redan stora utsläppen och skyller på det ekonomiska läget med den allt högre inflationen. Det känns tröstlöst att läsa och oron i magen blir allt större. Jag tänker på hur sårbara vi är och hur oansvariga vi är som inte kan ställa om och göra det som krävs. När pandemin kom ställde samhällen snabbt om men för miljön, den biologiska mångfalden och klimatet är tydligen detta omöjligt. 

Så hur gör vi nu? Nu när politikerna sviker och större omställningar uteblir? Tja vi gör väl som vi alltid har gjort vi tar saken i våra egna händer och det känns ännu viktigare nu. Att minimera sin konsumtion och välja hållbara ekologiska alternativ. Att hushålla med elförbrukningen inte bara för att minska på hushållets kostnader utan också för att vi behöver bli allt medvetna och sluta att slösa. Att tänka på matsvinn och att äta en allt mer vegetarisk kost. Att gå med i ett politiskt parti, en miljöorganisation och att bidra ekonomiskt med gåvor där man kan. Att ta ställning och göra sin röst hörd! 

Så om du som jag tycker att den nya miljöpolitiken tagit en felaktig u-sväng, gör det du också agera utifrån hur din livssituation ser ut! Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!

/Hanna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

När allt känns nattsvart

Ännu en tonåring har skjutits och jag kan faktiskt inte förstå eller ta in riktigt vad det är som händer. Att vi har problem i vårt land är ...