tisdag 21 april 2020

Att ha känslor utan uppehåll under Corona

Att vara en högkänslig person betyder ju för många som har personlighetsdraget att man lätt blir överstimulerad vid för mycket intryck som dofter, ljud, ljus, känslor, smaker, nyheter m.m. Överstimuleringen i sig kan ta sig olika uttryck och hanteras på olika sätt. Lika så brukar man ofta höra att människor med hsp lätt blir stressade och har svårare för att hantera stress och oro.

Hur är det då mitt under en pågående pandemi där det känns som att majoriteten av människorna är oroliga och stressade över det tillfälliga begränsningarna, över ekonomin, över samhällsutvecklingen och över att själva bli sjuka eller att de man älskar ska bli svårt sjuka. Jag kan inte svara för alla men för min egna del har det inneburit ett visst lugn. Nu har jag förmånen av att kunna arbeta hemma och jag har två barn i grundskoleåldern som inte drabbats av hemundervisning men det jag tror att lugnet mestadels kommer ifrån är mitt angreppssätt som jag som hsp-person har till mycket i livet för att må bra, mina verktyg.

Min process är i fem steg och så har det varit även gällande coronaviruset:
  • Ta in information och hårda vetenskapliga fakta (för mig helt nödvändigt som gärna fångar upp andras känslor och blir känslostyrd). Detta har betytt att jag inte läst alla artiklar och följt nyheternas olika rapporteringar utan tittat på Folkhälsomyndighetens information, MSB:s och WHO:s.
  • Processa informationen och låta den sjunka in, gärna stegvis. Skrivet ner tankarna kring informationen och omsatt det till mitt liv.
  • Se till det man vet istället för det man tror, detta kan vara svårt men har varit bra för mig och något jag återkommer till. Också bra ur perspektivet vad kan jag påverka och ta för ansvar. 
  • Skapa rutiner för arbetsdagarna även om mycket är annorlunda. 
  • Acceptera känslorna och låta det vara utan uppehåll, detta är nytt för mig, för oss alla i vårt samhälle. Ingen förväntar sig att vi ska ha alla svar.
/Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Födelsedagslunch för stora trollungen

  Våran stora trollunge har nu fyllt 15 år och firats i dagarna tre. På själva födelsedagen blev det fika, kompishäng och filmkväll....